Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T19:04:28+01:00
Brzoza
Rodzaj literacki:liryka Gatunek literacki:tren
wiersz jest wyrazem ojcowskiego cierpienia, spowodowanego śmiercią córki w 1954r. Brzozę zalicza się do liryki bezpośredniej. Podmiot liryczny wypowiada się bezpośrednio w pierwszej osobie liczby pojedynczej, np. ,,pocznę''. Podmiot liryczny smuci się, cierpi z powodu wspomnień o nieżyjącej córce. Ma Świadomość, że słowami nie zdoła wyrazić rozpaczy. Wini siebie, że żyje. Zamierza uświadomić wszystkim, że wobec nieszczęścia nawet słowa tracą swoje znaczenie. Tytułowa brzoza jest jedną z adresatek utworu. Wymieniona jest w apostrofie ,,o!brzozo!'' i wezwana sześciokrotnie (dwa razy w każdej strofie). Przywołanie tego drzewa nie jest przypadkowe, ponieważ brzoza-płaczka, znana z pieśni o żołnierzu-tułaczu, towarzyszyła człowiekowi w cierpieniu, szumiąc smutno nad jego losem. Słowa wiersza są adresowane także do córki: ,,Córko moja nieżywa'', której śmierć jest przyczyną rozpaczy podmiotu lirycznego. Poeta zwraca się do niej w formie monologu. Słowa wiersza Brzoza mówią najwięcej o ojcu. Jest on bezradny wobec nieszczęścia, jakie go spotkało: ,,Przeciw smutkom cóż pocznę''. Dręczą go wspomnienia, których nawet sen nie oddala: ,,Usnę, ależ się ocknę,/coś się we mnie rozpęta, / by pamiętać (...). Wyrzuca sobie, że żyje i nie potrafi wyrazić swojej rozpaczy: ,,Jakże rozpacz wyrazić, gdy żyję (...). Wiersz Brzoza Władysława Broniewskiego jest podobny do Trenów Jana Kochanowskiego. Szczególnie do trenu VIII. Oba utwory należą do gatunku liryki, zwanego trenem. Tren jest to utwór żałobny o charakterze lamentacyjnym. Wyraża żal z powodu czyjejś śmierci, rozpamiętuje czyny, uczucia i myśli osoby zmarłej, zawiera elementy chwalące, podkreślające jej zalety i zasługi.
4 3 4