Zapisz czterema sposobami otrzymywania soli:
1 sposób - metal + kwas -> sól + wodór
2 sposób - wodorotlenek + kwas -> sól + woda
3 sposób - tlenek metalu + kwas -> sól + woda
4 sposób - zasada + tlenek kwasowy -> sól + woda

Następujące sole:
a)azotan(V)magnezu
b)azotan(V)wapnia
c)azotan(III)litu

Potrzebne jak najszybciej!
Za najlepsze dam naj!

2

Odpowiedzi

2013-04-21T02:26:04+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a)

Mg + 2HNO3 ---> Mg(NO3)2 + H2

Mg(OH)2 + 2HNO3 ---> Mg(NO3)2 + 2H2O

MgO + 2HNO3 ---> Mg(NO3)2 + H2O

Mg(OH)2 + N2O5 ---> Mg(NO3)2 + H2O

 

b)

Ca + 2HNO3 ---> Ca(NO3)2 + H2

Ca(OH)2 + 2HNO3 ---> Ca(NO3)2 + 2H2O

CaO + 2HNO3 ---> Ca(NO3)2 + H2O

Ca(OH)2 + N2O5 ---> Ca(NO3)2 + H2O

 

c)

2Li + 2HNO2 ---> 2LiNO2 + H2

LiOH + HNO2 ---> LiNO2 + H2O

Li2O + 2HNO2 ---> 2LiNO2 + H2O

2LiOH + N2O3 ---> 2LiNO2 + H2O

 

2013-04-21T02:36:41+02:00

Azotan(V) magnezu

1)   Mg + 2HNO₃ ⇒ Mg(NO₃)₂ + H₂

2)   Mg(OH)₂ + 2HNO₃ ⇒ Mg(NO₃)₂ + 2H₂O

3)   MgO + 2HNO₃ ⇒ Mg(NO₃)₂ + H₂O

4)   Mg(OH)₂ + N₂O₅ ⇒ Mg(NO₃)₂ + H₂O

 

Azotan(V) wapnia

1)   Ca + 2HNO₃ ⇒ Ca(NO₃)₂ + H₂

2)   Ca(OH)₂ + 2HNO₃ ⇒ Ca(NO₃)₂ + 2H₂O

3)   CaO + 2HNO₃ ⇒ Ca(NO₃)₂ + H₂O

4)   Ca(OH)₂ + N₂O₅ ⇒ Ca(NO₃)₂ + H₂O

 

Azotan(III) litu

1)   2Li + 2HNO₂ ⇒ 2LiNO₂ + H₂

2)   LiOH + HNO₂ ⇒ LiNO₂ + H₂O

3)   Li₂O + 2HNO₂ ⇒ 2LiNO₂ + H₂O

4)   2LiOH + N₂O₃ ⇒ 2LiNO₂ + H₂O