1. Kiedy rozpoczął się potop?

2. Kiedy zakończył się potop>

3. Oblicz ile dni trwał potop?

4. ile razy Noe wypuszczał gołębice z Arki?

5.ile lat miał Abraham kiedy Hugar urodziła mu Izraela a ile kiedy Sara urodziła mu Izaaka?

2

Odpowiedzi

2010-03-04T18:55:49+01:00
1)Początek powieściowej akcji ma miejsce w styczniu 1655 roku,
2) koniec – jesienią 1657 roku.
4) cztery razy
wiem tylko tyle..
5 3 5
2010-03-04T21:36:18+01:00
"W roku sześćsetnym życia Noego, w drugim miesiącu roku, siedemnastego dnia miesiąca" rozpoczął się potop. Deszcz padał przez czterdzieści dni. Wody utrzymywały się na powierzchni przez sto pięćdziesiąt dni. "Miesiąca siódmego, siedemnastego dnia miesiąca arka osiadła na górach Ararat. Woda wciąż opadała aż do miesiąca dziewiątego(...) W sześćset pierwszym roku, w miesiącu pierwszym, w pierwszym dniu miesiąca wody prawie wyschły(...) W miesiącu drugim, w dniu dwudziestym siódmym ziemia była sucha, Noe wyszedł z Arki".

trzy, bo za trzecim razem gołębica nie wróciła.

"Abram miał lat osiemdziesiąt sześć, gdy mu Hagar urodziła Izmaela "
"Abraham miał sto lat, gdy mu się urodził syn Izaak"-matka Sara
4 4 4