Krzyżacy zadania do lektury:

1.czas powieści to lata?

2.Wypisz poniżej podane postacie historyczne, które pojawiają się na kartach Krzyżaków(występują i wypowiadają się, nie tylko są wspomniane)
:Władysław II Jagiełło, mikołaj Kopernik, królowa Jadwiga, Ulrich von Jungingen, powała z Taczea, książę Witold, książę mazowiecki Janusz I Starszy.

3.Wymień co najmniej czterech bohaterów, co do których masz pewność, że są postaciami fikcyjnymi.

4.Przyporządkuj postacie do poszczególnych wątków akcji.
Postacie:Zbyszko z Bogdańca, Zygfryd de Loewe, Jagienka, Władysław II Jagiełło, Danusia, Jurand ze Spychowa, książę Witold.
Wątki:miłosny, historyczny, Juranda ze Spychowa.

5.Uporządkuj we właściwej kolejności zdarzenia składające się na fragment akcji powieści.
-Nieudana wyprawa Maćka do wielkiego mistrza.
-Zbyszko skazany na śmierć.
-Ślubowanie w gospodzie Pod Lutym Turem.
-"Mój ci jest"-Zbyszko uratowany.
-Atak na posła krzyżackiego.
-Okaleczenie Juranda przez Zygfryda de Loewe.
-Wyprawa na niedźwiedzie sadło dla rannego Maćka.
-Niefortunny udział Zbyszka w polowaniu na tura.
-Porwanie Danusi Jurandówny przez Krzyżaków.
-Ślub Danusi i Zbyszka.
-Przybycie Juranda do zamku w Szczytnie.
-Oszustwo Krzyżaków i gniew Juranda.
-Odnalezienie słabej i chorej córki Juranda.
-Powrót okaleczonego pana na Spychowie do swoich włości.
-Uwolnienie Zygfryda i jego samobójstwo.

6.Nazwij wątki akcji, które reprezentują wymienione wyżej zdarzenia.

7.Danusia i Jagienka to bohaterki o osobowościach:
a)kontrastowych,
b)podobnych,
c)tożsamych, niemal identycznych,

8.Uzasadnij wybór dokonany w zadaniu poprzednim, podając po dwie cechy bohaterek.

9.Ostatnim zdarzeniem historycznym, wspomnianym w powieści jest:
a)bitwa pod Grunwaldem,
b)śmierć Władysława II Jagiełły,
c)odzyskanie przez Polskę Prus Królewskich z Malborkiem,

10.Wskaż w fabule powieści przykłady motywów zasygnalizowanych poniżej:
-poszukiwanie,
-miłość,
-bitwa,
-walka,
-bitwa,
-porwanie,

11.Uzupełnij zdanie: Fabuła Krzyżaków jest połączeniem elementów ..... i ....., co jest charakterystyczne dla powieści..... .

1

Odpowiedzi

2009-10-20T22:16:48+02:00
1. 1399-1410
2. Władysław II Jagiełło, królowa Jadwiga, Ulrich von Jungingen, książę Witold, książę mazowiecki Janusz I Starszy.
3.Maćko, Zbyszko, Jurand ze Spychowa, Hlawa
4.miłosny, Danusia, Zbyszko z Bogdańca,Jagienka,Juranda ze Spychowa.
historyczny, Władysław II Jagiełło, Zygfryd de Loewe, , książę Witold.
5.-Nieudana wyprawa Maćka do wielkiego mistrza.
-Zbyszko skazany na śmierć.
-Ślubowanie w gospodzie Pod Lutym Turem.
-"Mój ci jest"-Zbyszko uratowany.
-Atak na posła krzyżackiego.
-Okaleczenie Juranda przez Zygfryda de Loewe.
-Wyprawa na niedźwiedzie sadło dla rannego Maćka.
-Niefortunny udział Zbyszka w polowaniu na tura.
-Porwanie Danusi Jurandówny przez Krzyżaków.
-Ślub Danusi i Zbyszka.
-Uwolnienie Zygfryda i jego samobójstwo.
-Przybycie Juranda do zamku w Szczytnie.
-Oszustwo Krzyżaków i gniew Juranda.
-Odnalezienie słabej i chorej córki Juranda.
-Powrót okaleczonego pana na Spychowie do swoich włości.

6.Watki miłosne i historyczne

7. a

8.Jagienka-szczera, naturalna w sposobie bycia
Danusia-delikatna, piekna
9a
75 3 75