Ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności tak aby powstały pytania. Następnie odpowiedz na te pytania: 1. your a basketball Dad champion was
…………………………………………….
………………………………………………
………………………………………………
2. school at you yesterday were morning
……………………………………………
……………………………………………..
……………………………………………..
3. Mum was your tennis good at
…………………………………..
……………………………………
……………………………………
4. night home last tou were at
…………………………………
………………………………….
……………………………………..
5. good you were when a baby were you
…………………………………………..
………………………………………….
…………………………………………..
6. cinema your the friends at night last were
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….

2

Odpowiedzi

2010-03-04T18:46:55+01:00
1.
Was your dad a basketball champion?
No, he wasn't.
2.
Were you yesterday at school?
Yes, I was.
3.
Was your mum good at tennis?
Yes, she was.
4.
Were you last night at home?
Yes, I was.
5.
When you were a baby, were you good?
No, I wasn't ;P
6.
Were your friends last night at the cinema?
No, they weren't.
74 4 74
2010-03-04T18:50:20+01:00
1) Was your Dad a basketball champion?
Yes, he was/No, he wasn't
2)Were you at school, yesterday morning?
Yes, I was/No, I wasn't
3)Was your mam good at tennis?
Yes, she was/No, she wasn't
4)Were you at home last night?
Yes, I was/No, I wasn't
5)When you were a baby, were you good?
Yes I was/No, I wasn't
6)Were your friends at the cinema last night?
Yes I was/No, I wasn't
45 4 45