W elektrowni wodnej woda spada na turbinę z wysokości 10metrów, przy czym 100% energii zostaje przekazane turbinie. Oblicz moc, z jaką pracuje turbina w tej elektrowni, wiedząc,że 1000ton wody spada na turbinę w czasie 1 sekundy. Wynik podaj w megawatach.Mają być obliczenia!;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T19:17:04+01:00
Mam pomysł, ale nie jestem do końca pewna, czy dobrze myślę :P

trzeba skorzystać z 3. wzorów.

P=w/t ( P: moc, W:praca, t:czas)
W=F*s(W:praca, F:siła, s: droga)
F=m*a (F:siła, m:masa, a:przyśpieszenie)


s-to wysokość, czyli 10 m
a- to tutaj przyśpieszenie ziemskie, czyli 10 m/s^2

1tona-100kg
100ton-10000kg

F=10000*10
F=100000

W=100000*10
W=1000000J

P=1000000/1
P=1000000W
P=1Mw

Chyba tak? JEśli masz do tego jakąś odpowiedź, to powiedz czy to dobrze zrobiłąm, bo sama jestem ciekawa :P

1 4 1