Odpowiedzi

2010-03-04T18:59:23+01:00
A - długość basenu = 20 m = 200 dm
b - szerokość basenu = 10 m = 100 dm
h1 - głębokość = 1,8 m = 18 dm
h2 - głębokość = 1,2 m = 12 dm
przekrój boczny basenu jest trapezem o podstawach h1 i h2 oraz wysokości a
P - pole powierzchni bocznej basenu = (h1 + h2)200/2 = (18 + 12)100 =
= 30 razy 100 = 3000 dm²
V - objętość wody w basenie = Pb = 3000 razy 100 = 300000 dm³
1 dm³ = 1 l = 1 kg
300000 dm³ = 300000 l = 300000 kg = 300 ton
odp
woda waży 300 t
2010-03-04T19:05:14+01:00
1,8 m = 18 dm 1,2m=12 dm 20m=200 dm 10m=100 dm
Obliczam pole ściany bocznej basenu
ściana ta jest trapezem
P=(18+12)*200/2 = (30*200)/2=3000 dm2
ściana ta jest podstawą graniastosłupa o wysokości 100 dm
Zatem V=P*H = 3000*100=300000 dm3
czyli 300000 l = 300000 kg