Proszę o przetłumaczenie podanych zdań na język angielski :
1.Czy widzieliście w kosmosie coś ciekawego?
2.Oni mieszkają gdzieś na południu kraju.
3.Nie wiemy nic o tej planecie.
4.Czy widziałeś gdzieś moje okulary?
5.Ktoś puka do drzwi.
:)

1

Odpowiedzi

2010-03-04T18:50:11+01:00
1.Did you seen in space some interesting thing?
2.They live somewhere in the south of the country.
3.We didn't know anything about this planet.
4.Did you see my glasses?
5.Someone knocks on the door.