Odpowiedzi

2010-03-04T18:51:27+01:00
-Utworzono Związek Niemiecki pod przewodnictwem Austrii.
-Połączono katolicką Belgię i protestancką Holandię w Królestwo Niderlandów pod panowaniem Dynastii Orańskiej.
-Na tron Wielkiego Księstwa Luksemburskiego powołano króla Holandii. Samo państwo pozostało jednak członkiem Związku Niemieckiego.
-Utworzono Królestwo Polskie w unii personalnej z Rosją.
-Pod panowaniem Prus znalazło się Wielkie Księstwo Poznańskie (składające się z departamentu toruńskiego, bydgoskiego i poznańskiego), Nadrenia, Westfalia, Pomorze Szwedzkie, Gdańsk, Toruń, ziemia chełmińska, północna Saksonia i Rugia.
-Z Krakowa i jego najbliższej okolicy utworzono Rzeczpospolitą Krakowską, pod protektoratem trzech zaborców.
-Szwajcaria otrzymała trzy nowe kantony i stała się federacją złożoną z 22 suwerennych kantonów.
-Szwecja uzyskała Norwegię od Danii za to, że Dania była w sojuszu z Napoleonem.
-Austria zyskała Dalmację, Salzburg, okręg tarnopolski, Tyrol, Lombardię, Triest,Toskanię i Wenecję.
-Odtworzono Państwo Kościelne.
-Odtworzono Królestwo Sardynii, przyznając jej kontynentalne terytoria Genui, Nicei, Piemontu i Sabaudii pod panowaniem dynastii Sabaudzkiej.
-Neapol i Sycylię połączono pod berłem Burbonów w Królestwo Obojga Sycylii, po tym, gdy dotychczasowy władca Neapolu i Sycylii, Joachim Murat, poparł powrót Napoleona i dokonał próby zjednoczenia Włoch.
-Rosja uzyskała Finlandię i Mołdawię (Besarabię).
-Wielka Brytania uzyskała tereny Południowej Afryki, Cejlon, Mauritius, Korfu.
Francja w granicach z 1789 roku + 0,7 mld franków kontrybucji (spłacone do 1818 roku).
-W Modenie i Toskanii przywrócono na tron dynastię Habsburgów.
-Parmę, Piacenzę i Guastallę oddano drugiej żonie Napoleona, matce jego syna -cesarzowej Marii Ludwice.
-Bawaria otrzymała Palatynat Reński i Würzburg w zamian za zrzeczenie się Tyrolu i Salzburga (na rzecz Austrii).
Hanower podniesiono do rangi królestwa, a kilka księstw do rangi wielkich księstw.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T18:54:32+01:00
Akt końcowy kongresu wiedeńskiego podpisany 9.06.1815r.
a) Francja wraca do granic z roku 1790
b) sprawa Polska
-Królestwo Polskie w unii personalnej z Rosją
-do Prus włączono Wielkopolskę
-Kraków stał się wolnym miastem pod protektoriatem trzech zaborców
c)sprawa niemiecka
-utrzymano podział Niemiec
-utworzono Związek Niemiecki pod przewodnictwem Austrii
d)sprawa włoska
-odnowiono państwio koscielne
-utrzymano rozbicie Włoch
e)zagwarantowano neutralnosc Zwiazku Szwajcarskiego
f)potwierdzono potege kolonialną Anglii