Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T19:40:35+01:00
1
napisz równanie okręgu przechodzącego przez punkt A(4,2) i stycznego do obu osi układu współrzędnych.

2
zbadaj w zależności od parametru m liczbe punktów współnych okręgu
o1:x^2 +4x +y^2 - 2y- 5= 0 z prostą l:3x+y=m
3
Pewien wielokąt foremny ma 65 przekątnych. Oblicz miarę jednego kąta tego wielokąta.
4
Sześciakąt foremny i kwadrat mają równe pola. Oblicz stosunek długości boku kwadratu do długości boku sześciokąta.