2.JAKI WPŁYW NA WYBÓCH REWOLUCJI FRANCUSKIEJ MIAŁY POGLĄDY GŁOSZONE W
EPOCE OŚWIECENIA???
3.JAK NAZYWAŁ SIĘ PIERWSZY PREZYDENT USA???
4.WYMIEŃ I OPISZ PRZYCZYNY REWOLUCJI FRANCUZKIEJ???
5.NAPISZ JAKIE NA DZISIEJSZE LOSY MIAŁO POWSTANIE PAŃSTWA USA???
6.WYMIEŃ PRZYCZYNY UPADKU PIERWSZEJ RP
7.WYMIEŃ TRZECH ZADRAJCÓW KTÓRZY ZAWIĄZALI KONFEDERACJE TARGOWICKĄ???
8.WYJAŚNIJ POJĘCIA:
-KONFEDERACJA
-KONSTYTUCJA
-ABSOLUTYZM OŚWIECONY
-EPIRYZM

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T19:02:27+01:00
2 Ludzie wykształceni uważali, że absolutyzm nie da się pogodzić z oświeceniową ideą umowy społecznej.
3 Pierwszy prezydent USA nazywał się Jerzy Waszyngton.
4 Stan trzeci był niezadowolony - biedni, gdyż chcieli poprawy warunków życia; bogaci, bo pragneli dostępu do urzędów i zaszczytów, zastrzeżonych dotąd dla szlachty.
5 nie rozumiem pytania
6 Do upadku pierwszej RP przyczynił się trzeci rozbiór Polski. Władcy Rosji, Prus i Austrii nabrali przekonania o "zupełnej niezdolności" Rzeczypospolitej do niepodległości.
7 Ksawery Branicki, Seweryn Rzewuski, Szczęsny Potocki.
8 Konfederacja-grupa utworzona przez partie dla osiągnięcia jakiś celów.
Konstytucja-akt prawny, który ma najwyższą moc prawną w danym państwie.
Absolutyzm oświecony-odmiana absolutyzmu, w której władca uznaje niektóre zasady umowy społecznej.
2010-03-05T00:45:15+01:00
2) W wyniku rewolucji, ludzie wyzbyli się z umysłów, z psychiki, dozoru autorytetów
3) Jerzy Waszyngton.
4) Do rewolucji francuskiej doszło z powodu niezadowolenia biednych, których warunki życia były mizerne i z powodu niezadowolenia bogatych, pragnących uzyskania przywilejów, które dotąd miała tylko szlachta.
6) Przyczyny upadku pierwszej RP: trzeci rozbiór Polski, poczucie wyższości zaborców
7) Ksawery Branicki, Seweryn Rzewuski, Szczęsny Potocki
8)
- Konfederacja jest to grupa utworzona przez jakąś zbiorowość ludzi (całe państwa, miasta, bądź partie), w jakimś konkretnym celu.

- Konstytucja jest aktem prawnym, najczęściej posiadającym najwyższą moc prawną, ponad wszelkimi innymi prawami.

- Absolutyzm oświecony to odmiana absolutyzmu (forma ustroju) Władca w tym ustroju uznaje niektóre zasady, przyznaje swojemu państwu niektóre przywileje, np. tolerancję religijną, jednocześnie będąc monarchą absolutnym.