Odpowiedzi

2010-03-06T11:28:37+01:00
Tadeusz Kościuszko w sprawie chłopskiej ogłosił tak zwany Uniwersał który miał na celu zaangażowanie i przyciągnięcie chłopów polskich do Insurekcji Kościuszkowskiej z 1794 roku. Była tam mowa że każdy chłop miał otrzymać wolność osobistą, był zakaz rugowania chłopów z ziemi którą uprawiali, a także obniżenie tygodniowej pańszczyzny którą każdy chłop określoną ilość godzin musiał w tygodniu odpracować.
2 5 2