Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T22:50:21+01:00
Tlen:
- jest gazem,
- bezbarwny,
- bezwonny,
- bez smaku,
- podtrzymuje palenie,
- trudno rozpuszczalny w wodzie

Otrzymywanie: przez rozkład rtęci
2HgO -> 2Hg + O2

dwutlenek węgla:
- bezbarwny, bezwonny gaz
- bez smaku
- niepalny i nie podtrzymuje palenia
- słabo rozpuszcza się w wodzie

dwutlenek węgla powoduje mętnienie wody wapniennej
CO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaCO3

azot:
jest gazem,
- bezbarwny,
- bezwonny,
- bez smaku,
- trudno rozpuszczalny w wodzie,
- nie podtrzymuje palenia,
- w temperaturze pokojowej jest mało reaktywny,
- po ogrzaniu reaguje z tlenem, wodorem, niektórymi metalami

azot otrzymuje się z azotynu (V) sodu

Stężenie procentowe to udział związków chemicznych w mieszaninach i roztworach wyrażony w procentach.
m substancji + masa rozpuszczalnika = masa roztworu.
stężenie procentowe liczymy na 100 g roztworu
m substancji - m roztworu
x - 100 g
taki jaki wyjdzie nam x takie jest stężenie.

wiązanie jonowe
wiązanie atomowe, kowalencyjne
wiązanie kowalencyjne spolaryzowane