Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T12:23:57+01:00
Po polsku;
Moją ulubiona pora roku jest wiosna.Zaczyna sie 22 marca ,a konczy 22 czerwca.Wtedy świat budzi się po zimowej drzemce,topnieje śnieg,ptaki zaczynają wesoło śpiewać,wróciły już z ciepłych krajów i buduja gniazda , a zwierzeta wychodza ze swoich zimowych norek.Słońce zaczyna mocniej przygrzewać,na dworze robi się cieplej,a dni są coraz dłuższe.
Codziennie widać jak trawa się zieleni,a na drzewach rozwijają się liście i kwiaty. Świat staje się piękny i kolorowy,przypomina zaczarowana kraine.
Wiosna lubię patrzeć na ogródek mojej mamy . którym rośnie mnóstwo kwiatów.
Kwitną w nim stokrotki,narcyzy i różnokolorowe tulipany.Wokresie tym mamy duży przypływ energii i niesamowitą chęć do życia.
Widać jak ludzie są weseli zaczynają częściej i chętniej wychodzić ze swoich domów,aby pospacerować .pooddychać świeżym powietrzem i podziwiać piękno przyrody.
Rolnicy w tym czasie rozpoczynają już pierwsze prace wiosenne.
Bardzi lubię tę porę roku i czekam na nią z utęsknieniem i radością........

po angielsku;

My favorite season is spring. Begins March 22, and ends June 22. Then the world wakes up after winter nap, the snow melts, the birds begin to sing cheerfully, have returned from the warm countries, and build nests, and the animals go out of their winter mink. The sun begins to shine more strongly, the court gets warmer and the days are getting longer and longer.
Every day you can see how the grass is green and the trees grow leaves and flowers. World becomes a beautiful and colorful, enchanted land that reminds.
Spring like to look at my mother's garden. which grows lots of flowers.
Bloom in the daisies, narcissus and colorful tulipany.Wokresie that we have a big burst of energy and an amazing will to live.
See how cheerful people are starting to more frequently and willingly go out of their houses to walk. Breathe fresh air and enjoy the beauty of nature.
Farmers at that time already beginning the first work of spring.
More like this time of year, and look at her with longing and joy ........
1 5 1