1. Co obiecali Żydzi temu kto zdradził Jezusa ?
2. Kogo posłał Jezus do Jerozolimy z poleceniem przygotowania paschy.
3. Co zrobił Jezus zanim usiadł z Apostołami do wieczerzy paschalnej?
4. Napisz jakimi słowami Jezus ustanowił Eucharystię.
5. Napisz jak brzmi nowe przykazanie miłości ogłoszone przez Jezusa.

1

Odpowiedzi

2010-03-04T21:03:32+01:00
1. 30 srebrników.
2. Piotra i Jana.
3. Ustanowił sakrament Eucharystii (zaczął umywać uczniom nogi- Ewangelia Św. Jana).
4. "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.
5. Będziesz miłował Pana Boga twego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego.
4 3 4