Hrabia Barszczyk wezwał swoich poddanych do zbierania grzybów
''Ogłaszam grzybobranie!
Za każdy przyniesiony mi grzyb jadalny zapłacę talara, ale za każdy trujący odbiorę 3 talary''
Antek przyniósł hrabiemu 50 grzybów i zarobił 18 talarów. Ile zebrał grzybów jadalnych, a ile trujących?

1

Odpowiedzi

2010-03-04T18:59:27+01:00
X - grzyby jadalne
y - grzyby trujące

x + y = 50
1 talar × x - 3 talary × y = 18 talarów

x = 50 - y
x - 3y = 18

x = 50 - y
50 - y - 3y = 18

x = 50 - y
-4y = 18 - 50

x = 50 - y
-4y = -32

x = 50 - y
y = 8

x = 50 - 8
y = 8

x = 42
y = 8

1 talar × 42 grzyby jadalne - 3 talary × 8 grzybów trujących
1 × 42 - 3 × 8 = 42 - 24 = 18 talarów