Podręcznik : Matematyka 3 Matematyka z plusem . nowa wersja strona 151 xD:

1. Dwie ściany prostopadłoscianu to kwadraty o boku 2,5 cm. Objetosc tego prostopadłoscianu jest równa 26 cm3 . oblicz pole powierzchnie tego prostopadłoscianu.

2. Piaskownica ma wymiary (zewnetrzne) 4m na 3m . brzegi piaskownicy tworzy betonowy murek o wysokosci 30 cm i 20 cm grubosci. Ile metrów sześciennych betonu zużyto na wykonanie piaskownicy ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T19:00:43+01:00
1.
V=26 cm²
Pc= 2PP + Pb
2,5 cm * 2x5 cm = 6,25cm²
V=abc
c= V/ab
c=26cm³/6,25cm²= 4,16 cm
Pp= 2,5 cm * 2,5 cm = 6,25cm²
Pb= 2,5 cm * 4,16cm * 4 = 41,6cm²
Pc= 2 * 6,25 + 41,6 = 54,1 [cm²]

2.
V1= 4m * 3m * 30cm = 40 dm * 30 dm * 3 dm = 3600 dm³
4m - 2*20 cm = 400cm - 40 cm = 360 cm = 36dm
3m - 2*20cm= 300 cm - 40 cm=26dm
30cm=3dm
V2=36dm * 26dm * 3dm=2808 dm³
V1 - V2
V= 3600 dm³ - 2808 dm³ = 792 dm³= 0,792 m³