1. Rozwiąż równania:
a) |x+1,3|=0,7

b) |x+1,2|-6,8
___________ = 0
3

c) |x+2,4|+1,2
___________ = 1/3
3

2. Rozwiąż nierówności:
a) |x-2|≥-3
b) |3-x|-1≤0
c) |5+x|-2>0
d) 0<4-|x-4|
e) 1-|9-x|≥1
f) -3|6+x|≤0

3. Rozwiąż nierówności:
a) |x-2⅕|≤⅘
b) 0>⅓-|3⅔-x|
c) |x+2¹/₇|-⁶/₇≥0
d) |4²/₉-x|<⁷/₉
e) |⁴/₉+x|+¹/₁₀>0
f) |1²/₃-x|≤1²/₃

1

Odpowiedzi

2009-10-20T22:27:55+02:00