Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T14:22:28+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
MHCl=1u+35,5u=36,5u
1.
Zamieniam objętość HCl na masę
22,4dm3------36,5g HCl
67,5dm3--------xg HCl
x=67,5*36,5/22,4
x=110g HCl

2.Obliczam stężenie procent.
110g HCl------550g roztworu (110g subst. + 440g wody)
xg HCl---------100g roztworu
x=110*100/550
x=20g HCl
x=20%

3. Obliczam stęż. molowe
a)zamieniam masę HCl na liczbę moli
36,5g HCl------1mol
110g HCl-------xmoli
x=110/36,5
x=3mole

b)zamieniam masę roztworu na objętość
d=m/v
v=m/d
v=550/1,1
v=500cm3 roztworu

3mole HCl------500cm3 roztworu
xmoli-----------1000cm3 roztworu
x=3*1000/500
x=6moli
x=6mol/dm3
Stężenie procentowe kwasu solnego wynosi 20% a molowe 6mol/dm3
29 4 29