A) Rozpoznaj przedstawione na fotografi formy rzeżby terenu . Podpisz fotografie podając nazwe formy oraz procesu rzeźbotwórczego , dzieki któremu powstały .

1. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/Maczuga_Herku lesa_from_Castle.JPG/200px-Maczuga_Herkulesa_from_Castle.JPG

2 .
http://www.ssj.sk/img/jaskyne/gombasecka/tn/2.jpg


b) Wymień nazwe krainu geograficznej Wyżyn Polskich , w której występują formy przedstawionej na fotografi 1 i 2 .Wypisz nazwy skał przewazających w budowie geologicznej tych regionów .


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T19:13:32+01:00
1.maczuga skalna - krasowa działalność wód
2. stalagnaty, stalaktyty i stalagmity - rzeźbotwórcza działalność wód podziemnych

b)Wyżyna Krakowsko-Częstochowska zbudowana z skał wapiennych
31 2 31