Zad.1
Spalając 27g magnezu otrzymano 45g tlenku magnezu. Oblicz masę i objętość użytego tlenu. Gęstość tlenu wynosi 1,43g/dm3.

Zad.2
Oblicz, ile gramów magnezu uległo spaleniu w 48g tlenu, jeśli otrzymano 120g tlenku magnezu.

Proszę o rozwiązanie zadań.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T15:01:10+01:00
Zad1
45g-27g=18g
1,43g------------1dm³
18g---------------xdm³

18g×1dm³
--------------≈12,587dm³
1,43g

45g------27g
120------x

120×27
--------=72
45
Zad1
Masa tlenu wynosi 18g objętość w przybliżeniu 12,587dm³.
Zad2
W 48g tlenu uległo spaleniu 72g magnezu.