Odpowiedzi

2010-03-06T11:42:09+01:00
1 mol wodoru--- 22,4 dm3
1,5 mola wodoru-----33,6 dm3


Czyli wiemy, że będzie 1,5 mola wodoru.
Czyli:

3C2H5OH+ 3Na= 3C2H50Na+1,5 H2

Spalanie etanolu:

C2H5OH+ 2,5 O2= 2 CO2 + 3H20

Czyli

2,5 mola O2----- 1 mol etanolu
7,5 mola O2------3 mole etanolu.


1 mol 02-----22,4 dm3
7,5 mola o2----168 dm3

potrzebne jest 168 dm3 tlenu.
5 1 5