W każdym z 7 domów było 7 kotów. Każdy kot zjadł 7 myszy,z których każda mogła zjeść 7 kłosów jęczmienia.Ile ziaren jęczmienia uratowały koty, jeśli w każdym kłosie było 7 ziaren?

ZAD.2 Dla pewnych liczb a i b wartość wyrażenia a+b/b (/oznacza kreskę ułamkową ;D) jest równa -2. Oblicz dla tych liczb wartość wyrażenia b/a+b +a/b +1

ZAD.3 Ramiona trapezu prostokątnego mają długość 4cm i 5 cm, a jego pole jest równe 46 cm².Oblicz obwód tego trapezu.

1

Odpowiedzi

2010-03-04T19:22:26+01:00
1.
7 domów razy 7 kotów (7*7= 49)
(7*7= 49) razy 7 myszy (49*7=343)
(49*7=343) razy 7 kłosów (343*7=2401)
(343*7=2401) razy 7 ziaren (2401*7=16807)
Odp: 16807 ziaren

Wydaje mi się, że tak powinno być rozwiązane to zadanie 1, ale nie jestem do końca pewna.