Pomóżcie plis to jest na 5.3.10.
A visit the tatra Mountains in the south of Poland is a greaty way to get close to nature .You can stay on a farm and help feed and milk the cows goats and sheep! Or, you can go for walks and look at the beautiful countryside.There are lots of animals to see , including marmots , eagles and bears. The Tatras are home to lots of wonderful animals!

1

Odpowiedzi

2010-03-04T19:39:17+01:00
Wizyta Tatr na południu Polski jest świetną drogą do zbliżenia się do natury. Możesz zostać na farmie i pomóc karmić i poić mlekiem krowy, kozy i owce! Lub możesz iść na spacer i patrzeć na przepiękny krajobraz wiejski. Jest tam wiele zwierząt do zobaczenia, w tym świstaki, orły i niedźwiedzie. Tatry są domem wielu wspaniałych zwierząt!

tłumaczenie bez ani 1% translatora;p...
pzdr ;)
1 4 1