Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-04T19:29:38+01:00
Pytania:
1.np. według św. mateusza
2.prowadzi msze św.
3.przedmiot szkolny poświęcony Panu Bogu
4.inaczej Maryja
5.wspólnota...
6."pamiętaj abyś dzień święty..."
7.środa...
8.święcona...
9.inaczej sakrament pokuty
10.serce kościoła
odp.
1.ewangelia
2.ksiądz
3.religia
4.gloria
5.kościoła
6.święcił
7.popielcowa
8.woda
9.spowiedż
10.tabernakulum
;)
40 3 40
2010-03-04T19:40:53+01:00
1 Wiara
2 bIblia
3 Eucharystia
4 Środa PopieLcowa
5 Kościół
6 ModlItwa

7 s Powiedź
8 Okiem
9 Serce
10Tabernakulum

1. Jedna z cnót boskich ?
2. Składa się z Nowego i Starego Testamentu ?
3. Inaczej Msza
4. Dzień, w którym ksiądz posypuje nasze głowy popiołem?
5.Budynek, w którym modlą się ludzie?
6.Inaczej rozmowa z Panem Bogiem?
7. Sakrament, w którym możemy wyjawić wszystkie grzechy i oczyścić serce ?
8. Symbol Pana Boga. Trójką z wielkim .... w środku?
9.Przyjmujemy tam Pana Jezusa?
10.Tam znajduję się Pan Jezus w postaci Komuni św.
19 4 19
2010-03-04T19:41:36+01:00
Wielki Post
1 . Kiedy został ustanowiony sakrament Eucharystii i kapłaństwa ? odp. W.czwartek
2.Słowa , światła , chrzcielna ? Liturgia
3.Inaczej powstanie z martwych ? odp. zmartwychwstanie
4. Nauka w kościele podczas Postu ? odp. Rekolekcje
5. Podczas postu odbywa się co tydz. w piątek ? . Droga krzyżowa .
6. Odbywa się w wielką sobotę po poświęceniu pokarmów ? Wigilia Paschalna .
7. Powtórne przyjście pana Jezusa ? Odp. Paruzja
8. W wielki czwartek pan Jezus modlił sie w ? odp. Ogrojcu .
9. 3 ważne dni to ? Triduum Paschalne .
10. Opis meki i śmierci panskiej odbywa sie w ? Wlk . piątek .
11 4 11