Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T20:57:53+01:00
Jezus wiedząc co Go czeka przyjmował wszystkie kolejne wydarzenia z wielką pokorą i podporządkowaniem woli Ojca.
Od zdradzieckiego pocałunku Judasza rozpoczyna się droga, która prowadzi prosto na krzyż.
Chrystus już w ogrojcu modląc się do Ojca rozpoczyna swoją krwawą mękę aby wielką miłoscią odkupic winy grzeszników.
Świadomy zdrady Piotra, odtrącenia i wyrzeczenia nie ustaje w zbawczym dziele, poniżany, lżony i bity, postawiony przed sądem, Jezus trwa w postawie "Nie moja lecz Twoja wola niech się stanie"

1 5 1