Odpowiedzi

2010-03-05T10:57:14+01:00
A) System prezydencki - to system polityczny w demokracji charakteryzuje się podziałem władzy ustawodawczej i wykonawczej , oraz połączeniu prezydenta i szefa rządu .
b) to system polityczny z którym rząd na czele z premierem jest powoływany przez parlament we współpracy z głową państwa .
c) to system rządów występujący w konstytucji jakobińskiej z 1739 roku.
d) to taki system w którym prezydent jest wybrany w wyborach przez zgromadzenie ludowe .