1.oblicz w pamięci podany procent każdej z liczb zapisanych obok.
oblicz 10% z liczb:10 25 120 3,7 2002
oblicz 20% z liczb:10 20,5 150 400 1,2
oblicz 25% z liczb: 8 36 120 1,6 1600
oblicz 150% z liczb: 10 8 50 2000 120
oblicz 0,1% z liczb:0,1 2700 500 200 1300

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-21T07:44:24+02:00
10 *10%=1
25 *10%=2,5
120 *10%=12
3,7 *10%=0,37
2002*10%=200,2

10 *20%=2
20,5 *20%=4,1
150 *20%=30
400 *20%=80
1,2*20%=0,24

8 *25%=2
36 *25%=9
120 *25%=30
1,6 *25%=0,4
1600*25%=400

10 *150%=15
8 *150%=12
50 *150%=75
2000 *150%=3000
120*150%=180

0,1 *0,1%=0,0001
2700 *0,1%=2,7
500 *0,1%=0,5
200 *0,1%=0,2
1300*0,1%=1,3
35 4 35