Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T19:35:44+01:00
(Polska przed pow. Styczniowym)

Powstanie Styczniowe 22 Styczeń 1863r
1. Odwilż w Królestwie Polskim tzn. złagodzenie polityki carskiej wobec Polaków;
- Z Syberii powracali Polacy
-zniesiono stan wojenny
-otwarto szkoły np. Akademia sztuk pięknych

2. Manifestacje patriotyczne
-Organizowanie z okazji rocznic ważnych wydarzeń historycznych np. 30 rocznica wybuchu Powstania Listopadowego

3.Przykłady pokojowej walki polaków z władzami rosyjskimi '
noszenie biżuterii patriotycznej
czarne wystawy sklepowe
gromadzenie się w kościołach
ulotki, tajna prasa
msze w intencji ojczyzny
tradycyjne stroje

4.Aleksander Wielkopolski -margrabia, zwolennik ugody i współpracy z Rosją

5 Ugrupowania polityczne przed wybuchem powastania
Biali(Andrzej Zamoyski)
Czerwoni(Jarosław Dąbrowski)
6 Bramka- imienny pobór do wojska

7. Przyczyny wybuchu powstania;
chęć odzyskania niepodległości
org . manifestacji patriotycznych
bezpośrednią przyczyną było przeprowadzenie bramek
Dyktatorzy powstania Ludwik Mierosławski
marian Langiewicz
Romuald Traugutt
2 marca 1864 car ogłosił ukaz uwłaszczeniowy(wolność, ziemię dla chłopów) który przyśpieszył upadek powstania

8.przyczyny upadku pow.;
dekret cara
brak wodza
brak regularnej armii
brak broni
brak pomocy z zewnątrz

9. Skutki upadku pow.
zsyłki na Syberię
zabieranie majątku
masowe rozstrzeliwania
rusyfikacja
zmiana nazwy Królestwa na Kraj Nadwiślański8 4 8