1.Czego dotyczy LIBBENTROP MOŁOTOW?
CHCE WIEDZIEĆ:
a)kiedy był zawarty
B)między kim
c)czego dotyczył
d)jak granica podziału przebiegała

2 jakie wydarzenie w historii nazywamy PROWOKACJĄ GALWICKĄ

GDY BEDZIE BŁĘDNA ODPOWIEDZ ZGŁASZAM SPAM!!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T19:17:32+01:00
A) 3 sierpnia 1939r.
b)miedzy ministrami spraw zagranicznych Niemiec i Rosji
c) współpracy podczas II wojny światowej oraz planów podziału Europy i Polski jeśli Niemcy i Rosja zwyciężą
d)granica podziału przebiegała na wzdłuż linii rzek Narew-Wisła -San
2010-03-04T19:45:07+01:00
W kwieniu 1939 roku w Paryzu , a nastęlnie w Moskwie delegacje francuska i brytyjska rozpoczeły z przedstawicielami rzadu radzieckiego romowy w spawie wpolpracy militarnej przeciwko III Rzeszy.
Rozmowy toczyły sie powoli, a Sowieci mimo zgłaszanej checi wspólpracy , stali znajdowali formalne przeszkody do ich kontynuacji.
Tym wiekse bylo zaskoczenie duplomacji Francji i Wielkiej Brytanii, gdy 23 sieprnia 1939 po wymianie depesz miedzy Stalinem i Hitlerem do Moskwy przybył Joachim von Ribentrop i podpisal z komisarzem spraw zagranicznych ZSRR W.Mołotowem radziecko- niemiecki traktat o nieagresji.Do układu byl dokolczony tajny dokument w ktorym Polskę i republiki bałtyckie podzielono na strefy wpywów Rosji i Niemiec oraz planowano rozbiór Rzeczypospolitej.

p.s oto tresc tajnego prokokolu ( z ksiazki -podkrecznik....
Z okazji podpisania paktu o nieagresji miedzy Rzesza Niemiecka a ZSRR podpisani pelnomocncy obu ston poruszyli w sciśle poufnej wymianie zdań sprawę wzajemnego rozgraniczenia stref interesow obu stron [...]
Na wypadek terytorialno- politycznego pszekształecenia terytoriow nalezacych do państwa polskiego , strefy interesow Niemiec i ZSRR beda rozgraniczone przez linie Narew- Wisla-San.
Kwesta czy w intersie obu stron uznane bedzie za pożądane utzrymanie niepodleglego państwa polskiego, zostanie definitywnie zdecydowana dopiero w ciagu dalszego rozwoju wypadkow politycznych.
W kazdym razie oba rządy rozwiąża te kwestie na drodze przyjacielskiego porozumienia [...]
Protokół traktowany będzie jako przez obie strony w sposób ścisle tajny.