Wodór reaguje z różnymi substancjami . Napisz słownie przebieg reakcji chemicznych wodoru , wykorzystyjąc wymienione poniżej substraty i prodykty .

SUBSTRATY : siarka,chlor.azot,fosfor,tlenek,tlenek miedzi (II).sód,wapń .

PRODUKTY:miedż, woda, wodorek wapnia , amoniak,siarkowodór,wodorek sodu ,woda , chlorowodór , fosforowodór :))

1

Odpowiedzi

2010-03-05T09:51:11+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Siarka + wodór------->siarkowodór
chlor + wodór------->chlorowodór
azot + wodór------->amoniak
fosfor + wodór------->fosforowodór
tlenek miedzi (II) + wodór------->miedź + woda
sód + wodór------->wodorek sodu
wapń + wodór------->wodorek wapnia