Odpowiedzi

2010-03-04T19:20:21+01:00
Byli najmłodszą grupą metodyczną harcerzy Szarych Szeregów.
Chłopcy byli w wieku do 14 lat..

Ich najważniejsze prace to:
regulacja ruchu, łączność, ratownictwo.

Członkowie Zawiszy zajmowali się łącznictwem i przenoszeniem meldunków.

Do najbardziej znanej akcji Zawiszaków należała zorganizowana w czasie powstania warszawskiego Harcerska Poczta Polowa, która zajmowała się roznoszeniem listów wśród ludności cywilnej, pozbawionej często możliwości skontaktowania się z bliskimi w innych dzielnicach walczącej Warszawy.
64 4 64
2010-03-04T19:29:57+01:00
Zawiszacy byli najmłodszą grupą wiekową wśród harcerzy należących do Szarych Szeregów (do 14 lat). W powstaniu warszawskim wsławili się niezwykłą odwagą w służbie,np.: podczas przenoszenia meldunków i poczty (Harcerska Poczta Polowa).
95 4 95