Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T20:35:25+01:00
1
a
4²+c²=7²
c²=49-16
c²=33
c=√33
b
x=a√3/2
x=3√3
H²+(3√3)²=8²
H²=64-27
H²=37
H=√37
c
5²+x²=√33²
x²=33-25
x²=8
x=√8
x=2√2
x=a√2/2
a=2x/√2
a=4√2/√2
a=4


2
a
h=a√3/2
h=6√3/2
h=3√3
x=2/3h
y=1/3h
y=√3
x=2√3
b
h=3√3/2
x=2/3*3√3/2
x=√3
√3²+H²=5²
H²=25-9
H²=16
H=4
c
H²+y²=c²
c²=4²+√3²
c²=16+3
c²=19
c=√19
d
x²+(2√13)²=10²
x²=100-52
x²=48
x=√48
x=4√3
x=2/3*a√3/2
x=a√3/3
a=3x/√3
a=3*4√3/√3
a=12