Odpowiedzi

2010-03-04T19:19:16+01:00
W przyrodzie:
Rośliny są bardzo pożyteczne bo stanowią pokarm służacy jako pożywienie dla wielu zwierząt oraz ukrycie dla nich
dla człowieka :
mogą byc ich hooby .. produjują tlen..
1 1 1
2010-03-04T19:20:42+01:00
1.przyroda
Rośliny są fundamentalną częścią życia na Ziemi, bez nich nie mogłaby istnieć większość innych form życia (w tym człowiek). Proces fotosyntezy jest podstawowym źródłem energii i materii organicznej w niemal wszystkich typach ekosystemów. Proces ten radykalnie zmienił skład chemiczny atmosfery, czego efektem jest 21% stężenie w niej tlenu. Zwierzęta i większość pozostałych organizmów żyjących na Ziemi są aerobami zależnymi od tlenu. Rośliny są pierwotnymi producentami w większości lądowych ekosystemów i stanowią podstawowe ogniwo łańcucha pokarmowego. Dla wielu organizmów rośliny stanowią źródło pokarmu, są schronieniem i podstawowym komponentem kształtującym siedlisko.
2.Dla człowieka
Rośliny dostarczają nam: tlenu, pożywienia, włókien, drewna, papieru, paliw, leków, barwników, żywic, olejków eterycznych, kauczuku. Dla ok. 40% ludności świata drewno jest podstawowym źródłem energii[6]. Kształtują nasze środowisko życia (ekosystem) oddziałując na warunki klimatyczne, zmniejszając zanieczyszczenia powietrza i hałas. Rośliny wiążą dwutlenek węgla (ważny gaz cieplarniany). Wpływają także na nasze środowisko kulturowe ze względu na walory estetyczne, krajobrazowe, znaczenie religijne.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T19:22:09+01:00
A) dają tlen,
b) estetyka, kolor zielony (liście) uspokaja wzrok :)
1 5 1