Rozwiąz równanie .
a ) 9+x = jeden i siedem ósmych .
b ) -8y = 5
c ) x - cztery piate
d)6 i jedna ósma y = 1
e ) - 2, 2 + x = 6,1
f ) - jedna trzecia y = 10
g) 8a + 4 = 36
h ) osiem dziewatych k + jedna trzecia = 3
i ) 6b - 3 = -9
j) - trzy czwarte - jedna czwarta l = 2,25
k ) - 2,5 c -8 = 17 .
l ) 0,4 m -2 = - 6

1

Odpowiedzi

2010-03-04T19:32:40+01:00
A )
9+x = 1 i 7/8
9+x = 15/8 /-9
x=(15/8)-(72/8)
x=(-57/8)
x=-7 i 1/8
x=-7,125

b )
-8y = 5 /:(-8)
y=-5/8

c ) x - cztery piate
ŹLE PRZEDSTAWIONE RÓWNANIE!

d)
(6 i 1/8)* y = 1
(49/8)*y=1 /:(49/8) tzn. mnożymy przez odwrotność
y=8/49

e )
- 2, 2 + x = 6,1 /+2,2
x=8,3

f )
(-1/3)*y = 10 /*(-3)
y=-30

g)
8a + 4 = 36 /-4
8a=32 /:8
a=4

h )
(8/9)*k + (1/3) = 3 /-(1/3)
(8/9)*k=8/3 /*(9/8)
k=3

i )
6b - 3 = -9 /+3
6b=-6 /:6
b=-1

j)
(-3/4) - (1/4)* l = 2,25 /+(3/4)
(-1/4)k=3 /*(-4)
k=-12

k )
- 2,5 c -8 = 17 /+8
-2,5c=25 /:(-2,5)
c=-10

l )
0,4 m -2 = - 6 /+2
0,4m=-4 /:0,4
m=-10