Make sentences using the prompts below as in the example.
1. read/a newspaper/yesterday
2.have/a break/this morning
3.travel/abroad/last summer
4.watch/TV/last night
5.buy/ a present/December
6.write/a letter/Christmas
7.eat/dinner/at a restaurant/last month

W czasie PRESENT PERFECT.

1

Odpowiedzi

2010-03-04T20:37:12+01:00
Określenia czasu wskazują na to, że jest to czas Past Simple, a jeżeli się uprzeć to można je przetłumaczyć bez określeń.
I have red a newspaper.
I have had a break.
I have traveled abroad.
I have watched TV.
I have bought a present.
I have written a letter.
I have eaten dinner at a restaurant.

W czasie present prefect nie występują podane przez Ciebie określenia czasu. Jest to czas, którym określamy czynność, która się stała. Nie ważne jest kiedy się stała. Ważne, że była.