Odpowiedz i przetłumacz na jezyk niemiecki
jakiego przedmiotu nie lubisz?
jaki przedmiot lubisz?
co masz z lubianego przedmioty?
co masz z nielubianego przedmiotu?
kiedy masz lubiany przedmiot ?
kiedy masz nielubiany przedmiot?
ile masz godzin lubianego przedmiotu?
ile masz godzin nielubianego przedmiotu?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T19:44:50+01:00
Ich weiß nicht, wie Mathematik ( Nie lubię matematyki )

Ich mag die polnische Sprache ( Lubię J. Polski )

Mit meinen fünf Lieblings-Artikel (Z ulubionego przedmiotu mam 5)

Ich mochte das Element zwei ( Z nielubianego przedmiotu mam 2)

Mir gefiel das Thema am Montag, Dienstag und Donnerstag ( lubiany przedmiot mam w poniedziałek, wtorek i czwartek )

Mir gefiel das Thema am Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag ( Nielubiany przedmiot mam w poniedziałek środe czwartek i piątek )

Ich habe drei Stunden natürlich everyone favorite ( mam 3 godziny lubianego przedmiotu )

Ich habe vier Stunden natürlich unpopulär ( Mam 4 godziny nielubianego przedmiotu )