Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T20:11:23+01:00
Czynność:
do probówki z Ba(OH)₂ dolewamy H₂SO₄
Obserwacje:
w probówce wytrąca się biały osad
Wniosek:
w skutek zobojętnienia wodorotlenku baru wytrącił się BaSO₄

*w razie błędu proszę o kontakt na PW

1 5 1
2010-03-04T23:32:13+01:00
Zobojętnianie wodorotlenku baru:

1) Odczynniki: wodorotlenek baru, kwas siarkowy (VI)
2) Opis doświadczenia: Do przygotowanej probówki z roztworem wodorotlenku baru dodajemy roztwór kwasu siarkowego (VI).
3) Obserwacje: Na dnie probówki pojawił się osad.
4) Wnioski: W celu zobojętnienia wodorotlenku baru należy użyć roztworu kwasu siarkowego (VI). W wyniku reakcji powstaje nierozpuszczalna w wodzie sól.
1 5 1