Zad.1
Przeredaguj punkty planu tak, aby powstały zdania z orzeczeniami imiennymi.
a)Pirx-kadetem w szkole astronautycznej.
b)Lot próbny-sukces.
c)Wysłanie pilota Pirxa na lot patrolowy.
d)Zadanie-odnaleźć zaginionych kosmonautów.
e)Nieudana próba kontaktu z załogą obcego statku.
f)Odkrycie przyczyny powstania zaburzeń o przygodzie Pirxa.
Zad.2
a) Tekst zawiera zdania prawdziwe i fałszywe. Prawdziwe są zdania z orzeczeniami imiennymi. Skreśl zdania fałszywe.
Tekst:
1.Złoty wiek był dla Polski czasem spokoju i dostatku.
2.Wszyscy ludzie żyli w szczęściu i zdrowiu.
3.Rządy były wówczas sprawowane przez światłych i mądrych władców.
4.Za panowania Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta państwo polskie stało się potężnym królestwem.
5.Rozwijał się przemysł i romańska architektura.
6.Wiek XVI stał się okresem rozwoju handlu, rzemiosła i budownictwa.
7.Do Polski przybywali słynni konstruktorzy maszyn parowych i kolei żelaznych.
8.Wśród uczonych byli twórcy teorii heliocentrycznych.
9.Mistrzowie z Włoch byli autorami projektu przebudowy zamku wawelskiego.
10.Miasta stawały się bogatsze o wspaniałe ratusze, kamienice, kościoły, spichlerze.
11.Literatura była była intensywnie rozwijającą się dziedziną sztuki.
12.Do końca XVI wieku pisano tylko po łacinie.
13.Polszczyzna została uznana za język godny literatury, przede wszystkim dzięki twórczości Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego.
(Napiszcie które punkty skreślić.)
b)Na podstawie prawdziwych zdań zredaguj notatkę, w której wyjaśnisz, dlaczego wiek XVI nazywany jest złotym wiekiem w historii Polski.

Błagam zróbcie to w miarę szybko (do ok. 21.) bo to na jutro. Plis ;*

1

Odpowiedzi

2013-05-30T21:40:17+02:00

a)Pirx-kadetem w szkole astronautycznej.

Pirx został kadetem szkoły astronautycznej
b)Lot próbny-sukces.

Lot próbny odniósł sukces
c)Wysłanie pilota Pirxa na lot patrolowy.

Pilot Pirź został wysłany na lot patrolowy
d)Zadanie-odnaleźć zaginionych kosmonautów.

Zadaniem jest odnalezienie zaginionych kosmonautów
e)Nieudana próba kontaktu z załogą obcego statku.

Próba kontaktu z załoga obcego statku była nieudana
f)Odkrycie przyczyny powstania zaburzeń o przygodzie Pirxa.

Zostały odkryte przyczyny zaburzeń w pzrygodzie Pirxa

6 3 6