Zredaguj wyrazy podobne (chodzi o jednomiany) :

a)b+a+r+b+a+p+a+p+a
b)b-a-r-b-a-p-a-p-a
c)a+2b+3c-4c-5b-6a
d)a³ +2a -a² +3a² - 10a³ + 5
e)5x² -x² + y² +y - 3 -y + (-2) y² +5
f)13x + 7y - 10x - 4y + 5y
g)90x + 3y - x² - 9 * 9x - 2y +x²
Kolejne zadanie to samo poleceniea)12ax - x + a - 10xa
b)10ab + 3ab² + 5ab - 3ab²
c)17x +8y -20xy +3x +15x²y² - 10xy² +x -2y
d)7xy - 10xy +3x²y -7x²y +4xy
e)17a²b + 15ab² - 11ab² + 13a²b -ab²
f)8a + 17ab +2b² +13ba - bb +a²
-3 * 10ab -b²
-aa - 2a * 4

2

Odpowiedzi

2010-03-04T19:37:59+01:00
A)b+a+r+b+a+p+a+p+a=4a+2b+2p+r

b)b-a-r-b-a-p-a-p-a=-4a-2p-r

c)a+2b+3c-4c-5b-6a=-5a-3b-c

d)a³ +2a -a² +3a² - 10a³ + 5=-9a³+2a+2a²+5

e)5x² -x² + y² +y - 3 -y + (-2) y² +5=4x²-y²+2

f)13x + 7y - 10x - 4y + 5y=3x+8y

g)90x + 3y - x² - 9 * 9x - 2y +x²=9x+y


a)12ax - x + a - 10xa=2ax-x+a

b)10ab + 3ab² + 5ab - 3ab²=15ab

c)17x +8y -20xy +3x +15x²y² - 10xy² +x -2y=21x+6y-20xy+15x²y²-10xy²

d)7xy - 10xy +3x²y -7x²y +4xy= xy-4x²y

e)17a²b + 15ab² - 11ab² + 13a²b -ab²=30a²b+3ab²

f)8a + 17ab +2b² +13ba - bb +a²-3 * 10ab -b²-aa - 2a * 4= 0

Pozdrawiam
5 4 5
2010-03-04T19:58:12+01:00
1.
a) 4a+2b+2p+r
b) -4a-2b-2p-r
c) -5a-3b-c
d) 5+2a+2a²-9a³
e)4x²-y²+2
f)3x+8y
g)90x+3y-9*9x-2y= x=y

2.
a) a+2ax-x
b)15ab+6ab²
c)21x+6y-2xy-10xy²+15x²y²
d)xy-4x²y
e)30a²b-3ab²
f)8a+30ab+a²-bb+2b²
g)30ab-b²
h)-aa-8a
9 2 9