Przeczytaj krótki zapis zadania.Ułusz zadanie.Zapisz je i rozwiąż.

krótki zapis zadania:
Liczba wszystkich plakatow zgłoszonych do konkursu na temat walki z nałogami-30.
liczba plakatów zgłoszonych przez każdą klasę-x(niewiadoma liczba).
liczba klas biorących udział w konkursie-3.

2

Odpowiedzi

2010-03-04T19:36:16+01:00
Cały dzień w szkole-6 godzin
LIczba przerw - 6 po 10 min
liczba lekcji 5 czas lekcji x
ile mi jedna lekcja?
6 x 10 =60
6godz - 60min= 5godz
5godz : 5 = 60 min - czas jednej lekcji
2010-03-04T19:45:01+01:00
Na konkurs o nałogach zgłoszono 30 plakatów. Wystartowały w nim 3 klasy.
Każda klasa zgłosiła po x plakatów. Ile plakatów oddała każda klasa?

x = 30 : 3
x = 10 liczba plakatów na jedną klasę

Odp. Każda klasa oddała po 10 plakatów na konkurs.