Wyrażenia algebraiczne
1.Temperaturę f w skali Fahrenheita przeliczamy na temperaturę c w skali Celsjusza według wzoru podanego w ramce ____________
|c=5/9*(f-32)|
a) 41 stopni Fahrenheita- ile to stopni Celsjusza?
b) 23 stopni Fahrenheita- ile to stopni Celsjusza?
c)Antek zmierzył sobie temperaturę amerykańskim termometrem i stwierdził że ma 97,7 stopni i że przy takiej wysokiej temperaturze nie może pójść do szkoły. Czy rzeczywiście??

1

Odpowiedzi

2010-03-04T20:01:54+01:00
A)
c = 9/1 × 5/9 = 5 stopni Celsjusza

b)
c = - 9/1 × 5/9 = - 5 stopni Celsjusza

c)
c = 657/100 × 5/9 = 73/2 = 36,5 stopni Celsjusza

Akurat niedawno robiłam to w ćwiczeniach xp
2 5 2