Odpowiedzi

2010-03-04T19:43:26+01:00
Skala Richtera Skutki Liczba trzęsień rocznie
< 2,0 Najmniejsze wstrząsy, nieodczuwalne przez człowieka ani przez sejsmograf. 2 920 000 (8000 dziennie)
2,0-3,4 Wstrząsy nieodczuwalne dla człowieka, lecz rejestrowane przez sejsmograf. 800 000
3,5-4,2 Bardzo małe wstrząsy, odczuwane tylko przez niektórych ludzi. 30 000
4,3-4,8 Odczuwane przez większość osób, nieszkodliwe. 4 800
4,9-5,4 Odczuwane przez wszystkich, powoduje bardzo niewielkie zniszczenia. 1 400
5,5-6,1 Średnie wstrząsy, powoduje mniejsze uszkodzenia budynków. 500
6,2-6,9 Duże wstrząsy, powodują znaczne zniszczenia. 100
7,0-7,3 Poważne zniszczenia. 15
7,4-8,0 Ogromne zniszczenia. 4
8,0-8,9 Ogromne zniszczenia, katastrofalne skutki dla wielu krajów. 1
> 9,0 Trzęsienie, które może zburzyć wszystkie miasta na terenie większym niż kilkanaście tysięcy km2. raz na 20 lat

Skutki trzęsienia ziemi w zależności od jego intensywności wg skali MCS:
1 stopień - wyczuwane tylko przez przyrządy, przyspieszenie poniżej 1/4 cm/s2
2-3 stopnie - lekkie drgania, odczuwalne tylko przez niektórych ludzi, przyspieszenie od 1/4 do 1 cm/s2
4-5 stopni - ogólnoodczuwalne wstrząsy, poruszanie się drobnych przedmiotów, przyspieszenie od 1 do 5 cm/s2
6-7 stopni - wyraźne zniszczenia, odpadanie tynku, walenie się kominów, przyspieszenie od 5 do 25 cm/s2
8-10 stopni - rozległe zniszczenia, powstawanie szczelin w ziemi, osuwisk, przyspieszenie od 25 do 100 cm/s2
11-12 stopni - zmiany konfiguracji lądów, osuwiska, szczeliny, podniesienie poziomu wód gruntowych. Przyspieszenie od 100 do 1000 cm/s2
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T20:20:27+01:00
Skala Richtera – skala określająca wielkość trzęsienia ziemi na podstawie amplitudy drgań wstrząsów sejsmicznych, wprowadzona w 1935 roku
Skala Mercallego - 12-stopniowa skala stosowana przy określaniu wielkości trzęsienia ziemi, gdzie intensywność wstrząsu określana jest na podstawie wartości przyspieszenia drgań gruntu, a także opisie skutków trzęsienia na powierzchni Ziemi.

Ojj Filip Filip i kto tu jest cienias??
1 5 1