1.Czego dotyczy RIBBENTROP MOŁOTOW?
CHCE WIEDZIEĆ:
a)kiedy był zawarty
B)między kim
c)czego dotyczył
d)jak granica podziału przebiegała

2 jakie wydarzenie w historii nazywamy PROWOKACJĄ GALWICKĄ

GDY BEDZIE BŁĘDNA ODPOWIEDZ ZGŁASZAM SPAM!!!

2

Odpowiedzi

2010-03-05T14:27:17+01:00
1. a) Pakt Ribbentrop-Mołotow został zawarty 23 sierpnia 1939r.
b) Podpisany przez ministrów do spraw zagranicznych - Joachima von Ribbentropa (przedstawiciela Niemiec) i Wiaczesława M. Mołotowa (przedstawiciela ZSSR).
c) Pakt ten był podzielony na dwie części - jawną i tajną.
W części jawnej oba państwa zobowiązały się do powstrzymywania się od wzajemnych działań agresywnych i zachowania neutralności wobec konfliktów zbrojnych dotyczących drugiego państwa.
Tajna część paktu dotyczyła rozgraniczenia stref wpływów w Europie.
d) Północna granica Litwy stanowiła granicę między strefami interesów Niemiec i ZSSR. Granica na terenie państwa polskiego ustalono mniej więcej wzdłuż linii rzek Narwi, Wisły i Sanu.

2. Prowokacja gliwicka - napad na radiostację w Gliwicach dokonany 31 sierpnia 1939r. Był to element niemieckiej propagandy mającej na celu obwinienie Rzeczypospolitej o rozpoczęcie wojny i pokazanie III Rzeszy jako ofiary polskiej agresji.
20 4 20
2010-03-05T17:32:59+01:00
Pakt Ribbentrop-Mołotow był to pakt o nieagresji.Tajny protokół dodatkowy ,dołączony tego samego dnia dotyczył podziału łupów wojennych między Rzeszą a ZSRR.Podpisany został z nocy 23 na 24 sierpnia 1939 roku w Moskwie między Związkiem Radzieckim który reprezentował Mołotow a Rzeszą reprezentowaną przez Ribbentropa.Oba państwa przed wybuchem wojny podzieliły między siebie terytorium Polski tzn.wzdłuż Sanu,Wisły,Narwi i Pisy.

W dniu 31 sierpnia o godzinie 20 Niemcy napadli na niemiecką radiostację w Gliwicach ten akt wykorzystano przez niemiecka propagandę jako główny dowód polskich prowokacji.to wydarzenie nazwano Prowokacją Galwicką.
16 4 16