PILNE!!
Sporo punktów i dam naj! ;]


a) w ciągu arytmetycznym suma wyrazow drugiego i trzeciego jest równa -4 , natomiast roznica wyrazow szostego i dziesiątego jest równa 8. Oblicz pierwszy wyraz i różnicę tego ciągu

b) w ciągu arytmetycznym suma wyrazow drugiego i szostego jest rowna 4 natomiast iloczyn wyrazow czwartego i siodmego jest rowny 22. Wyznacz wzor ogolny.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T11:14:49+01:00
A nie umiem ale masz b
a₂ = a₁ + r
a₆ = a₁ + 5r
a₄ = a₁ + 3r
a₇ = a₁ + 6r

{ a₂ + a₆ = 4
{ a₄ * a₇ = 22

{ a₁ + r + a₁ + 5r = 4
{ (a₁ + 3r)(a₁ + 6r) = 22

{ 2a₁ + 6r = 4 => a₁ = 2 -3r
{ (2 -3r +3r)( 2 - 3r + 6r) = 22

{ a₁ = 2 -3r
{ 2(2 + 3r) = 22

{ a₁ = 2 - 3r
{ 4 + 6r = 22

{ a₁ = 2 -3r
{ 6r = 18

{ r = 3
{ a₁= 2 - 9

{ r = 3
{a₁ = -7