W wyniku spalania 6,51 mg pewnego węglowodoru utworzyło się 20,47 mg tlenku węgla (IV) oraz 8,36 mg wody. Masa cząsteczkowa tego związku wynosi 28 u.
a) ustal wzór sumaryczny i strukturalny szukanego związku
b) określ jego skład procentowy
c) napisz równania reakcji tego związku z: wodorem, chlorem i bromowodorem
d) podaj nazwy produktów, a także określ typy tych reakcji


I proszę o wytlumaczenie krok po kroku jak zrobic:)

1

Odpowiedzi

2010-03-04T19:54:38+01:00
1.
a)CxHy + O₂ -> CO₂ + H₂O - reakcja
układamy proporcje:
jesli z 6,51mg węglowodoru powstaje 20,47mg CO₂, to z 28g co jest masą molowa reaguje z x:
0,00651g - 0,02047g
28g-xg
x=88g - masa CO₂ która powstała w reakcji z jednym molem węglowodoru
masa molowa CO₂ wynosi 44 wiec w 88g mamy 2 mole, wiec dopisujemy współczynnik:
C₂Hy + O₂ -> 2CO₂ + H₂O
analogicznie liczymy ilosc H₂O:
0,00651g-0,00856g
28g-xg
x=36g - masa wody powstała w reakcji z jednym molem węglowodoru
masa molowa wody wynosi 18 więc 36g to dwa mole wody:
C₂H₄ + O₂ -> CO₂ + 2H₂O

CH₂=CH₂
C₂H₄

H-C=C-H - wzór strukturalny
---|-|
---H H
b)
Cp₁=mH/mc×100%
Cp₁=4/28g=14,3% - zawartosc wodoru
100% - 14,3%=85,7% - zawartosc węgla
c)d)
CH₂=CH₂ + H₂ ->(Ni nad strzałką) CH₃CH₃ - etan
CH₂=CH₂ + Cl₂ -> CH₂ClCH₂Cl - 1,2-dichloroetan
CH₂=CH₂ + HBr -> CH₃CH₂Br - bromoetan

wszystkie 3 reakcje to addycje


5 1 5