Odpowiedzi

2010-03-04T19:46:20+01:00
Nazwa teorii wychowania jako odrębnej dyscypliny pedagogicznej pojawiła się u nas dopiero w okresie powojennym. Podejmowane przez nią problemy wcześniej leżały a gestii zainteresowań pedagogiki ogólnej albo też tzw. pedagogiki normatywnej, praktycznej lub opisowej. Teoria wychowania jest więc jedną z podstawowych dyscyplin pedagogicznych, do których zalicza się m.in. pedagogikę ogólną, dydaktykę, ped. porównawczą, społeczną i specjalną oraz historię wychowania i oświaty.