1.Podaj nazwisko angielskiego poety który współtwożył romantyczną wizję świata i podaj tytuł jego powieści poetyckiej .
2.Co to jest eklektyzm ?
3. jaką rolę odgrywa poeta w epoce romantyzm podaj nazwiska trzech polskich poetów tego okresu .

bardzo proszę o odpowiedzi dam oczywiście naj z góry wam dziękuję ;)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-08-09T14:58:36+02:00

1.William Wordsworth-Ballady liryczne

2.Eklektyzm- jest to łączenie ze sobą róznych teorii, pojęć w jedna całość.

3.Roeta w okresie romantyzmu  odgrywał rolę osoby zwracajęcej uwagę na zycie wewnętrzne ludzi-emocje , uczucia, a również na odrębność każdego człowieka.

Polscy przestawiciele romantyzmu to:Adam Mickiewicz, Cyprian Kamil Norwid,Juliusz Słowacki.

2010-08-09T15:29:17+02:00

Ad.1
Poeta-  William Wordsworth
Dzieła poetyckie-
"Preludium"- historia z dzieciństwa
"Ballady liryczne"- planowany i wydany z S.T. Coleridge 
Ad.2 
Eklektyzm- łączenie ze sobą różnych treści pochodzących z innych epok w jedną całość. 
Ad3.
Najsłynniejsi Polscy romantycy to: J. Słowacki, A. Mickiewicz, Zygmunt Krasiński, (C.K. Norwid- o nim też nie możesz zapomnieć)
Musimy pamiętać, że tworzyli oni w okresie, kiedy Polski nie było na mapach świata. Ich zadaniem było wtedy, na emigracji tworzenie dzieł mających pokrzepić polskie serca do walki o niepodległość. W okresie romantyzmu powstały utwory, które najbardziej "działają" na każde następne pokolenie.Można więc przyjąć, że romantycy polscy zajęli się sprawą ojczyzny, wiary a także mieszkańców Polski, która kwitła w ich sercach właśnie dzięki tak wspaniałym wieszczom.


Pozdrawiam, kate66 ;)