Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T23:53:08+01:00
Kościół ustanowił normy, zasady postępowania i wskazania dla swoich członków, związane z kontekstem historycznym i kulturowym.

Pięć przykazań kościelnych ma na celu zagwarantowanie wiernym niezbędnego minimum ducha modlitwy, życia sakramentalnego, wysiłku moralnego oraz wzrastania w miłości Boga i bliźniego. Bog je ustanowi zeby ludzie mogli zachować czystość duszy a takze aby doceniali Boską miłość i łaskę.