1.Czego dotyczy LIBBENTROP MOŁOTOW?
CHCE WIEDZIEĆ:
a)kiedy był zawarty
B)między kim
c)czego dotyczył
d)jak granica podziału przebiegała

2 jakie wydarzenie w historii nazywamy PROWOKACJĄ GALWICKĄ

GDY BEDZIE BŁĘDNA ODPOWIEDZ ZGŁASZAM SPAM!!!
MA BYC W PODPUNKTACH!!!
JEŻELI KTOŚ ZROBI BEZ PODPUNKTÓW TO SIĘ ODEGRAM!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-04T20:06:18+01:00
A) 23 sierpnia 1939r.
b) Miedzy ministrami spraw zagranicznych: III Rzeszy-Joachim Ribbentrop i ZSRR-Wiaczesław Mołotow
c) Dano Hitlerowi gwarancję, że pokonanie Polski nastąpi na tyle szybko, by Niemcy zdążyły w razie potrzeby przerzucić główne siły na front zachodni. Układ przewidywał również współudział ZSRR w ataku na Polskę i podział jej terytorium miedzy oba państwa.
d) ZSRR zajmie ziemie do Sanu i środkowej Wisły. Państwa nadbałtyckie wejdą w radziecką strefę wpływów. Związek Radziecki zajmie Besarabie.

2. Prowokacją Galwicką nazywamy zbrojną napaść na niemiecką radiostację znajdującą się w Gliwicach, której celem było rozgłaszanie winy Rzeczypospolitej o rozpoczęciu wojny, i przedstawienie III Rzeczy jako ofiarę agresji polskiej.
1 5 1